Extra informatie over het Colorfield Performance project 2021

Ongeveer vijfhonderd collega kunstenaars uit 19 landen zullen de handen ineen gaan slaan om van 15 april tot 1 oktober een geweldig kleurenspektakel neer te zetten in park Lingezegen in Elst.


Maar liefst 500 tot 600 panelen worden opgesteld in een groot geometrisch figuur, ditmaal een afgeplatte ellips.

Naarmate het jaar 2021 vordert zullen deze panelen worden beschilderd en een geweldig schouwspel gaan vormen in een grote gezamenlijke kunstmanifestatie, waarin de individuele kunstenaar wel herkenbaar blijft. 


Het kunstwerk is open voor publiek en blijft tot 1 oktober als voltooide eenheid staan.
Geschat aantal bezoekers is 45000, velen komen meerdere keren terug om te zien hoe het project vordert of om een schilderij te kopen. 


Ook brengen galeriehouders, conservators van musea en kunstverzamelaars regelmatig een bezoek aan het project.

Le 27 juin c’est ma journée de peinture dans un parc à Elst, un village entre Arnhem et Nijmegen.

Environ cinq cents collègues artistes de 19 pays uniront leurs forces pour créer un grand spectacle de couleurs du 15 avril au 1er octobre.

Pas moins de 500 à 600 panneaux sont disposés dans une grande figure géométrique, cette fois une ellipse.

Au fil de l'année 2021, ces panneaux seront peints et formeront un grand spectacle dans un grand événement artistique conjoint, dans lequel l'artiste individuel reste reconnaissable.

L'œuvre est ouverte au public et restera comme une unité terminée jusqu'au 1er octobre.

Le nombre estimé de visiteurs est de 45 000, dont beaucoup reviennent plusieurs fois pour voir l'état d'avancement du projet ou pour acheter un tableau.

Les propriétaires de galeries, les conservateurs de musée et les collectionneurs d'art visitent également régulièrement le projet.

www.thecolorfieldperformance.nl